Andere openingstijden, op andere dagen werken?

Andere openingstijden, op andere dagen werken?
Pixabay

De werkgever besluit de openingstijden aan te passen: geen koopavonden en koopzondagen meer. Dit betekent dat medewerkers op andere dagen moeten werken om aan hun uren te komen. Kan dit zomaar?

Het wijzigen van openingstijden heeft ook tot gevolg dat de tijden waarop medewerkers werken worden aangepast. Wijziging van een arbeidstijdenregeling is instemmingsplichtig op grond van artikel 27, eerste lid, onder b, WOR. Ik adviseer je dit zo spoedig mogelijk aan je bestuurder te laten weten en het overleg over deze wijziging te beginnen.

Ook een vraag over de ondernemingsraad en medezeggenschap? Stel ‘m aan de vragenservice!

Lees ook:

Or roept bij rechter succesvol nietigheid besluit in, maar besluit wordt tóch effectief

Or roept bij rechter succesvol nietigheid besluit in, maar besluit wordt tóch effectief

Een ondernemer besluit over 2023 geen loonstappen toe te kennen aan werknemers die verloond worden volgens de salaristabel in de cao. De or stelt dat hij recht had op instemming op dit besluit en roept de nietigheid ervan in. De kantonrechter geeft de or gelijk, maar kan niet voorkomen dat het besluit toch in effect treedt. Wekelijks behandelen juristen een uitspraak in de rubriek Jurisprudentie.

Inge Bakker, Senior pensioenadviseur Medezeggenschap
Montae & Partners

Instemmingsrecht or, ook bij arbeidsongeschiktheidspensioen en -verzekering

Arbeidsongeschiktheidspensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vooral het eerste woord heeft iets verwarrends, tegengestelds in zich. Gaat het nu om een inkomen voor nu en bij arbeidsongeschiktheid of juist om een inkomen voor later? In dit artikel gaat Inge Bakker van Montae & Partners kort op de begrippen in en legt uit wat de (vaak onderbelichte) rol van de or in deze arbeidsvoorwaarde is.

De spelregels van het instemmingsrecht

De spelregels van het instemmingsrecht

Voor regelingen van de ondernemer op het gebied van het sociaal beleid heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Dat staat in artikel 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Het gaat hierbij om invoeren, wijzigen of afschaffen van een regeling.

Stappenplan instemmingsrecht: zó ga je om met een instemmingsverzoek

Stappenplan instemmingsrecht: zó ga je om met een instemmingsverzoek

Het instemmingsrecht wordt beschouwd als het sterkste recht van een ondernemingsraad. Maar zelfs met het beste gereedschap kunnen brokken worden gemaakt. Een algemeen stappenplan voor het omgaan met een instemmingsverzoek kan helpen om het verzoek zo gestructureerd mogelijk te verwerken en de kans op fouten te verkleinen.

Beeld: Shutterstock

Interne vertrouwenspersonen zijn ook or-lid, kan dat?

"In onze organisatie hebben we 2 interne vertrouwenspersonen, die daarnaast ook allebei or-lid zijn. Zijn deze rollen wel verenigbaar?" In de rubriek...

Beeld: Shutterstock

Ondernemer mag van rechter overeenkomst met or niet zomaar opzeggen

Een ondernemer wil het instemmingsrecht van een or op salariswijzigingen na 10 jaar beëindigen. De or stapt naar de rechter, die oordeelt dat een...

Beeld: Shutterstock

Het nieuwe pensioenstelsel: welke stappen kan de or al zetten?

De Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. Pensioenfondsen werken aan de overgang naar het nieuwe stelsel en informeren klanten over...

Beeld: Shutterstock

Tussentijds vertrek uit de or, hoe werkt dat?

"Is het mogelijk om tussentijds uit de or te stappen?" In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoorden onze experts elke week een medezeggenschapsvraag.

Beeld: Shutterstock

Is aanstellen interim bestuurder voor interne zaken ook...

"Is de volgende situatie adviesplichtig: er wordt een interim bestuurder aangesteld die de interne taken/bedrijfsvoering zal overnemen. De externe...

Beeld: Unsplash

Proactieve or denkt mee over de koers vóór de adviesaanvraag komt,...

Veel or-leden denken dat het or-werk begint als er een adviesaanvraag in de mailbox zit. Dat is een ouderwetse opvatting van medezeggenschap. Een...

Werknemer kan thuiswerk niet afdwingen, or kan wel helpen met thuiswerkregeling

Werknemer kan thuiswerk niet afdwingen, or kan wel helpen met...

Werknemers in Nederland krijgen weinig vrijheid om te bepalen wanneer ze thuiswerken, blijkt uit een enquête van vakbond CNV. Maar de behoefte om...

Beeld: Shutterstock

18 tips: invloed uitoefenen op de werktijdenregeling

Wijzigingen in werktijdenregelingen? De ene ondernemingsraad wil zich minder met wijzigingen van werktijden bezighouden, maar wil wel goede kaders...