Andere openingstijden, op andere dagen werken?

Andere openingstijden, op andere dagen werken?
Pixabay

De werkgever besluit de openingstijden aan te passen: geen koopavonden en koopzondagen meer. Dit betekent dat medewerkers op andere dagen moeten werken om aan hun uren te komen. Kan dit zomaar?

Het wijzigen van openingstijden heeft ook tot gevolg dat de tijden waarop medewerkers werken worden aangepast. Wijziging van een arbeidstijdenregeling is instemmingsplichtig op grond van artikel 27, eerste lid, onder b, WOR. Ik adviseer je dit zo spoedig mogelijk aan je bestuurder te laten weten en het overleg over deze wijziging te beginnen.

Ook een vraag over de ondernemingsraad en medezeggenschap? Stel ‘m aan de vragenservice!

Lees ook: