Werknemers Medtronic moeten zwijgen over bonus

Werknemers Medtronic moeten zwijgen over bonus

Een deel van de 2000 werknemers van Medtronic, producent van medische hulpmiddelen met vijf locaties in Nederland, ontving vlak voor Kerst een extraatje van 500 euro bruto. Maar het bedrijf vroeg hen wel dit stil te houden, meldt dagblad De Limburger.

De eenmalige uitkering heeft voor opschudding gezorgd. Volgens werknemers is sprake van een tweedeling op de werkvloer. Daarbij blijft er van de bruto uitkering gezien het bijzonder belastingtarief weinig over: 250 tot 300 euro. De medewerkers die de bonus krijgen, vinden dat ze met een fooi worden afgescheept.

Om ‘discretie’ gevraagd

Het extraatje is volgens Medtronic, gelet op de inflatie en de hoge energieprijzen bedoeld voor de lagere functiegroepen. De werknemer moet dan wel een Nederlands arbeidscontract hebben en langer dan twaalf maanden in dienst zijn. Medtronic heeft de ‘uitverkoren’ medewerkers in een persoonlijke brief ook om ‘discretie’ gevraagd. Dat komt neer op een verzoek om er niet over te praten ‘omdat niet iedereen voor deze eenmalige betaling in aanmerking komt.’

Daarnaast geeft het bedrijf in de brief aan dat het ‘wordt geconfronteerd met financiële tegenwind van ongekende omvang, terwijl ook de omzetgroei achterblijft bij de verwachtingen’. Er zouden problemen zijn met leveringen van onderdelen uit China. Daarbij kreeg het Amerikaanse moederconcern nog een forse naheffing van de Amerikaanse fiscus.

Collectieve ontslagaanvraag

Medtronic heeft dan ook voor 25 medewerkers een collectieve ontslagaanvraag ingediend bij het UWV. Niet bekend is welke locatie of afdeling het betreft. Wel lagen afgelopen najaar de or en directie met elkaar in de clinch over een reorganisatie bij de vestiging in Heerlen, die zorgt voor de distributie van onderdelen in Europa. Van 30 van de 273 werknemers vervalt de functie.

Volgens werknemers is sprake van een tweedeling op de werkvloer ”

De or voelde zich door de directie voor een voldongen feit geplaatst. Volgens de or was de adviesaanvraag een wassen neus, omdat die pas eind januari 2022 werd voorgelegd. terwijl al eerder besloten was tot een wereldwijde reorganisatie per 1 februari 2022. Verder zou het bedrijf zelf hebben beoordeeld welke boventallige werknemers voor een andere functie in aanmerking komen. Daardoor solliciteerden anderen kansloos op functies die al vergeven waren.

Voor de rechter

Ook zouden overtollige werknemers onder druk zijn gezet om vrijwillig te vertrekken. Deden ze dat niet, dan kregen ze ook geen ‘royale compensatie’, zoals een dubbele ontslagvergoeding. De or legde de zaak voor aan de rechter. Maar die stelde de or in het ongelijk. Het bedrijf zou de medezeggenschap in Nederland al eind 2021 hebben geïnformeerd over de aanstaande wereldwijde reorganisatie. Toen was echter nog niet duidelijk hoe deze reorganisatie in Nederland vorm zou krijgen. Wat de herplaatsing van boventallige werknemers betreft, zou het bedrijf volgens de rechter volgens de geldende regels hebben gehandeld.

Lees ook: