Werknemers Medtronic moeten zwijgen over bonus

Werknemers Medtronic moeten zwijgen over bonus

Een deel van de 2000 werknemers van Medtronic, producent van medische hulpmiddelen met vijf locaties in Nederland, ontving vlak voor Kerst een extraatje van 500 euro bruto. Maar het bedrijf vroeg hen wel dit stil te houden, meldt dagblad De Limburger.

De eenmalige uitkering heeft voor opschudding gezorgd. Volgens werknemers is sprake van een tweedeling op de werkvloer. Daarbij blijft er van de bruto uitkering gezien het bijzonder belastingtarief weinig over: 250 tot 300 euro. De medewerkers die de bonus krijgen, vinden dat ze met een fooi worden afgescheept.

Om ‘discretie’ gevraagd  

Het extraatje is volgens Medtronic, gelet op de inflatie en de hoge energieprijzen bedoeld voor de lagere functiegroepen. De werknemer moet dan wel een Nederlands arbeidscontract hebben en langer dan twaalf maanden in dienst zijn. Medtronic heeft de ‘uitverkoren’ medewerkers in een persoonlijke brief ook om ‘discretie’ gevraagd. Dat komt neer op een verzoek om er niet over te praten ‘omdat niet iedereen voor deze eenmalige betaling in aanmerking komt.’

Daarnaast geeft het bedrijf in de brief aan dat het ‘wordt geconfronteerd met financiële tegenwind van ongekende omvang, terwijl ook de omzetgroei achterblijft bij de verwachtingen’. Er zouden problemen zijn met leveringen van onderdelen uit China. Daarbij kreeg het Amerikaanse moederconcern nog een forse naheffing van de Amerikaanse fiscus.  

Collectieve ontslagaanvraag  

Medtronic heeft dan ook voor 25 medewerkers een collectieve ontslagaanvraag ingediend bij het UWV. Niet bekend is welke locatie of afdeling het betreft. Wel lagen afgelopen najaar de or en directie met elkaar in de clinch over een reorganisatie bij de vestiging in Heerlen, die zorgt voor de distributie van onderdelen in Europa. Van 30 van de 273 werknemers vervalt de functie. 

Volgens werknemers is sprake van een tweedeling op de werkvloer ”

De or voelde zich door de directie voor een voldongen feit geplaatst. Volgens de or was de adviesaanvraag een wassen neus, omdat die pas eind januari 2022 werd voorgelegd. terwijl al eerder besloten was tot een wereldwijde reorganisatie per 1 februari 2022. Verder zou het bedrijf zelf hebben beoordeeld welke boventallige werknemers voor een andere functie in aanmerking komen. Daardoor solliciteerden anderen kansloos op functies die al vergeven waren. 

Voor de rechter 

Ook zouden overtollige werknemers onder druk zijn gezet om vrijwillig te vertrekken. Deden ze dat niet, dan kregen ze ook geen ‘royale compensatie’, zoals een dubbele ontslagvergoeding. De or legde de zaak voor aan de rechter. Maar die stelde de or in het ongelijk. Het bedrijf zou de medezeggenschap in Nederland al eind 2021 hebben geïnformeerd over de aanstaande wereldwijde reorganisatie. Toen was echter nog niet duidelijk hoe deze reorganisatie in Nederland vorm zou krijgen. Wat de herplaatsing van boventallige werknemers betreft, zou het bedrijf volgens de rechter volgens de geldende regels hebben gehandeld.

Lees ook:

Loek Kusiak is freelance journalist. Zijn expertises liggen bij openbaar bestuur, duurzaam ondernemen en innovatie, milieu en energie, arbeidsmarkt en medezeggenschap, arbeidsomstandigheden, welzijn en gezondheidszorg. Voor ORnet houdt hij nieuws en ontwikkelingen rond medezeggenschap in de gaten.

Foto: Anne van der Woude

Or-lid luxe jachtenbouwer: 'Dit bedrijf is goed voor medewerkers, dat...

"Hier is veel zorg en aandacht voor de medewerker." In de rubriek Or-lid aan het woord delen or-leden hun ervaringen en vertellen waar zij tegenaan...

BOB-model: zichtbare zinvolle invloed door contact met achterban

BOB-model: zichtbare zinvolle invloed door contact met achterban

Het besluitvormingsmodel BOB wordt gebruikt in advies- of instemmingstrajecten. In onze 6-delige serie gaan we dieper in op de veelzijdige...

Beeld: Shutterstock

Stappenplan bij een voorgenomen besluit: zo vlieg je een...

In de tekst van de Wet op de Ondernemingsraden (Artikel 25, adviesrecht) staat niet voorgeschreven hoe de or moet omgaan met een voorgenomen besluit....

Beeld: Shutterstock

Checklist: zo kom je goed voorbereid naar de overlegvergadering

De overlegvergadering is voor de ondernemingsraad dé plek om zaken te doen. Het is daarom belangrijk om de overlegvergadering goed voor te bereiden....

Beeld: Shutterstock

Interne vertrouwenspersonen zijn ook or-lid, kan dat?

"In onze organisatie hebben we 2 interne vertrouwenspersonen, die daarnaast ook allebei or-lid zijn. Zijn deze rollen wel verenigbaar?" In de rubriek...

illustratie: Joep Bertrams

Geheimhoudingsplicht voor de or, lastig of juist nuttig?

Wanneer een ondernemingsraad te maken krijgt met een voorgenomen fusie of een sollicitatieprocedure voor een nieuwe manager, ontstaat vaak de vraag...

Beeld: Shutterstock

Het nieuwe pensioenstelsel: welke stappen kan de or al zetten?

De Wet toekomst pensioenen is sinds 1 juli 2023 van kracht. Pensioenfondsen werken aan de overgang naar het nieuwe stelsel en informeren klanten over...

Beeld: Shutterstock

Tussentijds vertrek uit de or, hoe werkt dat?

"Is het mogelijk om tussentijds uit de or te stappen?" In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoorden onze experts elke week een medezeggenschapsvraag.