Hoeveel plussen we in 2023?

Hoeveel plussen we in 2023?

Mensen die werken voor het minimumloon in de zorg, het onderwijs en bij de overheid gaan er in 2023 in procenten het meeste op vooruit. Mevrouw en meneer Modaal plussen per maand 91 euro. Daarmee komt hun inkomen op 3.086 euro bruto per maand. Dat blijkt uit doorrekeningen van diverse salarisverwerkers, waaronder Visma | Raet en ADP.

Mensen die werken voor het minimumloon maken in 2023 de grootste sprong in salaris. Zij gaan er netto rond 200 euro per maand op vooruit. Dat komt vooral door de stijging van het bruto minimumloon met ruim 10 procent per 1 januari. Hierdoor gaat ook het modale inkomen van een werknemer omhoog. Met een groei van 5,25 procent komt dat in 2023 uit op bruto €3.086 per maand. Wie daar al op zat in 2022, gaat er in de zorg net iets meer op vooruit dan bij de overheid en het onderwijs.

Hoge pensioenpremie Zorg

In de zorg gaan niet alleen minimumloners erop vooruit. Modale verdieners plussen er 4,18 procent, wat uitkomt op netto €95,18 erbij. Bij de overheid en in het onderwijs is dat 3,51 procent, of netto €82,79 per maand. Maar door de hogere pensioenpremie van het pensioenfonds PFZW voor Zorg en Welzijn gaan modale verdieners in de zorg er minder op vooruit dan ambtenaren en leraren met modale verdiensten.

Bovenmodaal plust ook

Ook hogere salarissen krijgen meer inkomen in 2023. Mensen die anderhalf keer modaal verdienen houden 87 euro in de maand meer over. Als het salaris twee keer modaal is, komt er netto 98 euro meer binnen. Bij de meeste inkomens komt dat vooral door een hogere arbeidskorting. Die belastingkorting gaat omhoog van maximaal 4.260 euro in 2022, naar 5.052 euro in 2023. Ook geldt in het fiscale jaar 2023 een lager belastingtarief in de eerste schijf. Het percentage daalt van 37,07% naar 36,93%. Die schijf is ook verlengd tot een hoger belastbaar inkomen van €73.071 per jaar.

Vergoedingen reiskosten en thuiswerk omhoog

Werkgevers kunnen hun mensen nog meer fiscale voordelen geven. De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog in 2023, net zoals de thuiswerkvergoeding. De reiskostenvergoeding gaat van 0,19 naar 0,21 cent per kilometer. De maximaal onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt van 2 euro naar 2,15 euro per dag. Per werkdag kan een werkgever maar één van beide vergoedingen onbelast geven.

AOW gaat vooruit

Mensen met een AOW-uitkering gaan er ook op vooruit. Alleenstaanden krijgen 92 euro per maand extra, getrouwde stellen krijgen twee keer 57 euro extra per maand. Een aanvullend pensioen van 1000 euro bruto per maand levert nauwelijks iets extra's op. Daarvan houden gepensioneerden netto 2 euro per maand meer over.

Hoe gaat het met de koopkracht?

De percentages loon erbij lijken, ook netto, misschien mooier dan ze in werkelijkheid zijn. Want afgezet tegen de inflatie verbleken ze al snel. Het Centraal Planbureau (CPB) berekende deze herfst al dat de koopkracht naar schatting met 4 procent zal dalen in 2023. Dat is een gemiddelde, met uitschieters naar boven, onder andere voor mensen die een nieuw energiecontract moeten afsluiten en huishoudens met veel energiekosten en kinderopvang.

Geen krokodillentranen?

De overheid heeft diverse compensaties afgekondigd in de Miljoenennota met Prinsjesdag. Maar de regering pleit ook voor meer loonsverhoging in bedrijven. Dat doet ook Klaas Knot, president van De Nederlandse Bank DNB. Volgens hem kunnen bedrijven 5 tot 7 procent hoger loon ‘prima betalen’. Dat hoeft niet tot nieuwe prijsstijgingen te leiden. Werkgeversverenigingen waarschuwen daarvoor. Zeker omdat de inflatie nog 2 jaar rond 5 procent per jaar zal blijven, zoals DNB voorspelt. De vakbonden zijn niet onder de indruk van de ‘krokodillentranen’ bij werkgeversverenigingen. De FNV houdt vast aan 14,3 procent meer loon in cao’s, dat is het percentage inflatie van oktober.

Weten hoeveel jij en je collega’s erop vooruit gaan in 2023? Gebruik de Visma | Raet bruto/netto proforma check om het nettoloon in 2023 te berekenen.

Lees ook:

Beeld: Shutterstock

Politiek primaat - waar zit de ruimte voor medezeggenschap bij...

Ondanks de invoering van de WNRA in 2020 en de Wor sinds 1995, functioneert de overheidssector nog niet als een normaal bedrijf, vooral door het...

Beeld: Shutterstock

All-in loon: maandelijkse uitbetaling van vakantiegeld, mag dat...

In mei ontvangen veel werknemers hun vakantiegeld. Komt dit altijd in mei, of kan het ook maandelijks met het loon worden uitbetaald? En geldt...

Rechter: ontslag op staande voet wegens 'je weet wel waarom' mag

Rechter: ontslag op staande voet wegens 'je weet wel waarom' mag

Is een korte verwijzing naar een eerder besproken incident voldoende onderbouwing van een ontslag op staande voet? Het gerechtshof oordeelt van wel.

Beeld: Shutterstock

Wat zijn de rechten van een pvt ten opzichte van or?

Wij hebben minder dan 50 personeelsleden in dienst en hebben daarom een personeelsvertegenwoordiging (pvt). Hoe zit het met de rechten van een pvt...

Inge Bakker, adviseur medezeggenschapsorganen bij Montae

De voor- en nadelen van een flexibele pensioenpremie

De Wet toekomst pensioenen is alweer bijna een jaar een feit. Steeds meer ondernemingsraden maken met hun werkgever afspraken over een nieuwe...

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie 

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie

In het voorjaar van 2021 schreef ik een column over de negatieve gevolgen die collectieve loonsverhogingen hebben op de inflatie. De vakbonden riepen...

TUI wil blijven onderhandelen met de or

TUI wil blijven onderhandelen met de or

De FNV wil dat reisorganisatie TUI de vakbond toelaat tot de onderhandelingen voor de cao cabinepersoneel. TUI weigert, omdat het bedrijf hier altijd...

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Werkgevers met meer dan 50 mensen in dienst moeten de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) sinds 17 december naleven. Het betekent bijna altijd dat...