Veel meer pensioen in 2023

Veel meer pensioen in 2023

Veel pensioenfondsen verhogen de pensioenen dit jaar. Waaronder het ABP, het bouwfonds bpf en het pensioenfonds voor zorg en welzijn. Eind januari stond het gemiddelde van de verhogingen op 7,2 procent, volgens het FD. Gestegen rentes en verlaagde ondergrenzen in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel zijn de belangrijkste oorzaken.

Het pensioenfonds voor de publieke sector ABP verhoogt de pensioenen in 2023 met bijna 12 procent. Deelnemers in het bouwpensioenfonds bpfBouw krijgen er 14,5 procent bij, en wie is aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) plust 6 procent. De metaalfondsen PMT en PME verhogen de pensioenen met 4,2 en 6,2 procent respectievelijk. Recent maakte het Pensioenfonds PostNL bekend dat het de pensioenen met 10 procent verhoogt in 2023. En dat terwijl de eigen regels van dat fonds hoogstens 4 procent verhoging per jaar toestaan.

Gemiddelde dekking blijft hoog

Kenners noemen de verhogingen van de pensioenen fors, na de bescheiden verhogingen van juli 2022, en ze hadden het niet echt verwacht. Weliswaar stijgen de rentes op de kapitaalmarkten al de hele herfst, in november nam de stijging onverwacht af. Hierdoor daalde de gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen 3 punten, van 127 in oktober naar 124 procent in november. Maar de beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, steeg in november naar 121 procent. Dat was 120 procent in oktober, en 118 procent eind september.

Tip! Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel precies in? Welke stappen kan en moet de OR op korte termijn zetten? Frank Verschuren maakt dit taaie onderwerp praktisch en begrijpelijk tijdens de de OR Wetgeving en Actualiteitendag op 23 maart 2023 Bekijk nu het programma.

‘Gepensioneerden kunnen dit goed gebruiken’

Omdat de dekkingsgraden al drie maanden op rij stijgen staan de pensioenfondsen er een heel stuk rooskleuriger voor dan een jaar geleden. Dit is ook aanleiding voor de grote fondsen om forse indexaties toe te kennen voor 2023. En dat begrijpen pensioenexperts wel. ‘Wij vinden het positief dat fondsen iets extra’s kunnen doen. De huidige gepensioneerden kunnen dit goed gebruiken’, zegt Frank Driessen, CEO Aon Wealth Solutions Nederland, ‘maar wij adviseren fondsen om niet de grenzen op te zoeken. Zoals is gebleken in november kunnen dekkingsgraden ook zo weer terugvallen en er zal straks ook buffer nodig zijn voor de overgang naar het nieuwe stelsel.’

Tijdelijke versoepeling

De verhogingen zijn ook mogelijk omdat de regering de ondergrens om te kunnen indexeren heeft verlaagd. Met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2022. Een pensioenfonds mag de pensioenen verhogen als het de afgelopen 12 maanden gemiddeld minstens 105 procent van de waarde van de huidige en toekomstige pensioenen in kas had. Die verlaagde dekkingsgraad is een tijdelijke versoepeling, die geldt in de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel. Alleen de fondsen die hebben aangegeven dat ze zullen overstappen naar het nieuwe stelsel mogen de soepeler regel toepassen. Voor andere fondsen gelden de regels van het huidige stelsel. Dan mogen de pensioenen pas omhoog bij een dekking van 110 procent.

Lees ook:

Beeld: Shutterstock

Wat is de rol van de or bij een aanbesteding voor coaches?

In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week een expert een vakinhoudelijke vraag. Deze keer gaat het over een aanbesteding voor coaches die...

Beeld: Shutterstock

Heeft de or instemmingsrecht op verplichte training voor personeel?

De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing? In de rubriek Vraag...

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Arriva heeft vervangende toestemming gevraagd voor een wijziging in de vakantie- en verlofregeling. De centrale ondernemingsraad (cor) stemde eerder...

beeld: Shutterstock

Rechter: maandroosters zijn niet instemmingsplichtig

De kantonrechter doet een uitspraak in een geschil tussen Rijkswaterstaat en de or over normroosters. In 2023 werden voor 2 locaties geen roosters...

beeld: Shutterstock

Or-checklist: vrije dagen en vakantieregelingen

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van de werk- en rusttijdenregeling. Aan een goed besluit gaat ook goed overleg vooraf. Een...

Op naar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan voor de or

Op naar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan voor de or

Sinds juli 2023 bevindt de Wet toekomst pensioenen (WTP) zich in een transitiefase. In deze periode moeten werkgevers en werknemers nieuwe afspraken...

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Een aantal (ex)werknemers eist dat de werkgever een ingevoerde wijziging van de pensioenregeling terugdraait. De rechtbank Rotterdam stelt zowel de...

Pixabay

Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje

Hoe leer je? Voor een snel antwoord op die vraag stel ik mensen vaak deze vraag: 'Als je een nieuwe smartphone hebt gekocht, wat doe je dan? Eerst de...