Corona is een snelle stijger in de verzuimcijfers

Corona is een snelle stijger in de verzuimcijfers

Het ziekteverzuim loopt op. In september steeg het gemiddelde percentage van 4 naar 4,3 procent. Die stijgende lijn lijkt in oktober door te zetten. Corona en griep zijn snelle stijgers bij de oorzaken. Die kunnen het psychisch verzuim, dat toch al hoog is, versterken. Het goede nieuws: je kunt er wat aan doen.

Zo blijkt uit persberichten van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Snelle stijgers bij de oorzaken van het verzuim zijn griep en toch weer corona. ‘In de eerste week van oktober kwam ongeveer een derde van de ziekmeldingen bij ons door griep en griepachtige klachten en circa een kwart door corona. Vooral het aantal verzuimgevallen door corona stijgt erg hard’, zegt Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed.

Psychisch verzuim duurt erg lang

Dat verzuim komt bovenop de stijging door psychische klachten en de krapte op de arbeidsmarkt. Beide oorzaken zorgen al maanden voor hogere verzuimcijfers. Het gaat dan vooral om uitval door spanning en burn-outs. Dit jaar waren de cijfers voor dat type verzuim meestal langdurig rond 10 procent hoger dan in 2019. Met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt, benadrukken de arbodiensten het belang van het voorkomen van verzuim door hoge werkdruk en stress.

  • Tip! De Arbowet geeft ondernemingsraden veel vrijheden om passende maatregelen voor te stellen op veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu in je eigen organisatie. Ontdek wat wel en niet kan tijdens de ééndaagse opleiding OR & VGWM op 1 december 2022.

‘Ongeveer een derde van het totale langdurend verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Twee op de duizend werknemers krijgen jaarlijks de diagnose burn-out van de bedrijfsarts en zijn dan gemiddeld 279 dagen uit de roulatie. Dat hakt er flink in, zeker in deze tijden waar al sprake is van hoge werkdruk door onder andere krapte in de arbeidsmarkt.’ Dat zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare.

Letten op het domino-effect

Oplopende verzuimcijfers bij hoge werkdruk kunnen zorgen voor een domino-effect. Omdat steeds meer mensen uitvallen door ziekte moeten steeds minder mensen hetzelfde werk doen. Die hebben daardoor een grotere kans om zelf ook uit te vallen door werkdruk, overspanning en infecties. De arbodiensten geven daarom aan dat het ‘essentieel’ is om personeel veilig en gezond aan het werk te houden.

Preventieve maatregelen kunnen daarbij helpen. Daarbij moet je volgens de diensten per branche bekijken wat nodig is. ‘Zorg dat je alert blijft op het coronabeleid voor de werkvloer en neem zo nodig preventieve maatregelen. Ook de kans op besmetting met griep kun je verkleinen door de basisregels na te leven’, geeft Van Wijngaarden aan.

Coronamodule in de eigen RI&E

De overheid heeft de maatregelen uit de sectorplannen in een maatregelenladder gezet. Belangrijk is dat werkgevers de sectorplannen vertalen naar hun eigen plan van aanpak, als onderdeel van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). volgens de arbodiensten kunnen werkgevers dat doen door door een coronamodule toe te voegen en deze actueel te houden.

Lees ook:

Snotneusprotocol

Een ‘snotneusprotocol’ kan daarbij ook weer helpen. Hierin maak je duidelijke afspraken over wanneer je wel of niet naar het werk komt en wat je kunt doen om besmetting te voorkomen. En het blijft onverminderd belangrijk om aandacht te houden voor de collega’s die het extra werk door uitval van collega’s op moeten vangen.’

Lees meer over

Dit zijn de rechten en taken van de or bij een thuiswerkbeleid

Dit zijn de rechten en taken van de or bij een thuiswerkbeleid

Hybride werken is inmiddels een vast onderdeel van de nieuwe werkcultuur, en veel organisaties hebben een thuiswerkbeleid. De or heeft verschillende...

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Nieuw in medewerkersonderzoek: AI scant e-mails en chats

Kan AI de jaarlijkse medewerkerssurvey of het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) overnemen? Ja, stelt empolyee experience-expert...

Hoge Raad: gratis gezonde lunch op werk is vrij van loonheffing

Hoge Raad: gratis gezonde lunch op werk is vrij van loonheffing

Tuinbouwer Koppert Cress heeft gelijk gekregen van de Hoge Raad: een gratis gezonde lunch voor medewerkers moet belastingvrij betaald kunnen worden...

Beeld: Shutterstock

Checklist: zo ga je als or te werk bij een fusie of overname

De ondernemingsraad speelt een cruciale rol bij fusies, samenwerkingen en overnames. Het is essentieel om hen als eerste te informeren zodat ze...

Beeld: Shutterstock

Universiteiten negeren werkdruk en ongewenst gedrag

Het onderwijzend en wetenschappelijk personeel aan universiteiten ervaart werkdruk en ongewenst gedrag, volgens onderzoek van de Arbeidsinspectie....

Beeld: Shutterstock

Checklist onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Ondernemingsraden zijn steeds vaker betrokken bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden in hun onderneming, vooral als er geen cao is voor hun...

Beeld: Shutterstock

Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan is een collectieve regeling voor werknemers bij ingrijpende gebeurtenissen in een onderneming, zoals inkrimping, overname of fusie....

Beeld: Shutterstock

Noodkreet or's gehandicaptenzorg: '200 miljoen bezuinigen mokerslag...

Ondernemingsraden in de gehandicaptenzorg waarschuwen voor een verschraling van de zorg door de geplande bezuinigingen van bijna € 200 miljoen. De...