Grote werkgevers moeten CO2-uitstoot zakelijke reizen registreren

Grote werkgevers moeten CO2-uitstoot zakelijke reizen registreren

Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten mogelijk vanaf 1 januari 2024 rapporteren over de hoeveelheid kooldioxide die zakelijke reizen van hun werknemers in de lucht brengen. Doel is om de CO2-uitstoot te verminderen. Lukt dat niet voldoende, dan dreigt een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen per 2026.

Grote werkgevers moeten CO2-uitstoot zakelijke reizen registreren

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bedrijfsorganisaties vanaf 100 werknemers hun woon-werkverkeer en zakelijke verkeer schoner moeten maken. Samen met organisaties van werkgevers heeft staatssecretaris Heijnen die afspraak concreet gemaakt door (per Koninklijk Besluit) een norm te stellen. Werkgeversorganisaties hebben daarbij gevraagd om eerst uit te gaan van een collectief plafond, om het doel van 1 megaton winst te halen. De Tweede Kamer debatteert naar verwachting in aprilover deze wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Meer informatie over de voortgang is te vinden bij de AWVN.

Verschillende vervoersbehoeften

Volgens VNO-NCW biedt de afspraak werkgevers de flexibiliteit om naar vermogen bij te dragen. ‘Voor een hoofdkantoor gelegen naast een groot treinstation is het immers makkelijker om met alternatief vervoer de doelen te halen dan voor een productielocatie gelegen aan de rand van een industrieterrein zonder OV-voorzieningen. Daar is de auto dan vaak een noodzakelijk kwaad. Met die verschillen moeten we wel rekening houden,’ licht een woordvoerder toe.

Staatssecretaris Heijnen heeft daarmee ingestemd, op voorwaarde dat organisaties de komende jaren gegevens aanleveren over hun woon-werk- en zakelijke verkeer. Die gegevens kunnen bestaan uit het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Als op basis van deze gegevens blijkt dat de CO2-uitstoot voldoende afneemt, is een individuele norm per bedrijf niet nodig. Neemt de uitstoot niet genoeg af, dan komt die norm per bedrijf er alsnog in 2025.

Wat te registreren?

Het gaat om woon-werkverkeer en alle zakelijke ritten waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt, of waarvoor de werknemer een vervoermiddel kan gebruiken dat hij van de werkgever krijgt. Ook het type vervoersmiddel (bromfiets, scooter of motorvoertuig), het brandstoftype en het aantal kilometers moet worden vastgelegd. Om de privacy te waarborgen mogen werkgevers alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren.

Mogelijk verplichte norm

In 2025 wordt de totale CO2-emissie vastgesteld. Als de CO2-emissie onder het plafond blijft, volgen nieuwe collectieve afspraken voor de jaren tot 2030. Komt de CO2-uitstoot boven het vastgestelde plafond uit, dan volgt vanaf 1 januari 2026 een verplichte norm per werkgever van 96 gram per zakelijk gereisde kilometer. In de nabije toekomst kunnen werkgevers berekeningen en rapportages maken op een digitaal platform van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Or en werknemers kunnen meer doen

Werknemers en ondernemingsraden die hun werkgever willen stimuleren om meer te doen aan klimaatbeleid, kunnen veel informatie vinden op de website duurzamewerkvloer. Op deze site geven de FNV en Milieudefensie veel handvatten om echt werk te maken van duurzaam werken. Ook de rechten (en plichten) van de ondernemingsraad op milieubeleid zijn er kort en krachtig te vinden.

Lees ook:

Eerder verschenen