CNV pleit voor eenmalige warmtebonus

CNV pleit voor eenmalige warmtebonus

Het CNV roept werkgevers op om hun werknemers eenmalig een warmtebonus van minimaal 2000 euro te geven. Daarmee kunnen werknemers hun huis energiezuiniger maken.

‘Door de explosief gestegen energiekosten komen steeds meer werkenden in de problemen. Te veel mensen zitten letterlijk in de kou. Met een concreet bedrag van minimaal 2.000 euro als eenmalige uitkering– een warmtebonus dus - kunnen werknemers hun huis energiezuiniger maken, bijvoorbeeld door isolatie of zonnepanelen. En daarmee hun energierekening structureel omlaag brengen,’ aldus voorzitter Fortuin van het CNV. ‘Door het huis te isoleren of zonnepanelen aan te leggen kunnen mensen elke maand besparen op hun rekening en het kan op lange termijn flink renderen.’

‘Mooie manier om te helpen’

De vakbond ziet een eenmalige uitkering voor verduurzaming van de woning als een 'mooie manier' waarop werkgevers hun werknemers kunnen helpen. Volgens onderzoek van het CNV heeft een kwart van de werknemers moeite om de stijgende kosten het hoofd te bieden. Vooral de hoge energierekening raakt veel mensen in de portemonnee.

Fortuin: ‘Werken is geen garantie meer tegen armoede. Het CNV zet zich in voor structureel hogere lonen, maar niet iedere werkgever compenseert de inflatie volledig. Een eenmalige uitkering, bedoeld om je huis energiezuiniger te maken, kan op lange termijn flink renderen.’

Steeds meer werkgevers willen iets extra’s doen ”

Volgens het AD en de AWVN bieden steeds meer werkgevers al een soort warmtebonus aan. Waaronder Achmea en ABN Amro. Zo hebben medewerkers bij Achmea vanaf 1 januari dit jaar een klimaatbudget van 2500 euro netto om te verduurzamen. Om zonnepanelen of een warmtepomp aan te schaffen, voor elektrisch vervoer of een energiezuinige(r) koelkast. ‘Wij zetten in op meer navolging van deze goede voorbeelden,’ aldus Fortuin. Woordvoerder Jannes van der Velde van de AWVN beaamt dat veel werkgevers iets extra’s willen doen. Zoals bijdragen aan verduurzamen van het woonhuis, of een leasefiets.

Belastingvrij

Het CNV pleit ervoor dat de afhandeling van de warmtebonus zo veel mogelijk via de werkgever verloopt. ‘Werknemers die hun huis verduurzamen, moeten de facturen via personeelszaken of HR indienen. Daar vindt de check plaats of het budget daadwerkelijk voor verduurzaming is ingezet. Wij pleiten voor een simpel systeem en geen extra belastingregels of complexe controlemechanismes.’

Wel denkt Fortuin dat dit jaar een extra vrijstelling voor werkgevers nodig is, bovenop de dit jaar al verhoogde fiscaal vrijgestelde vrije ruimte van 3 procent van de loonsom. ‘Het zou mooi zijn als het kabinet daar snel mee over de brug komt. Niets doen en miljoenen mensen in de kou laten staan, kost de maatschappij immers veel meer aan verzuimkosten en gezondheidsschade.’

‘Helpt ook het klimaat en milieu’

De warmtebonus draagt, naast lagere energiekosten, ook bij aan de klimaatdoelstellingen. ‘Werkgevers die de warmtebonus uitkeren, kunnen zich hiermee profileren als duurzame werkgever. Een pre in tijden van arbeidsmarktkrapte.’ Fortuin gaat ervan uit dat alle werknemers wel wat hebben aan een warmtebonus. Ook werknemers die in een huurhuis wonen of al een energiezuinig huis hebben. ‘Er valt altijd wel iets te verduurzamen.’

Lees ook:

Tip! Medewerkers moeten langer doorwerken. Organisaties moeten vaker veranderen om hun bestaansrecht te behouden. Die constante veranderingen vragen heel veel van iedereen. Wat is de rol van de or daarin? Volg de studiedag OR & Duurzame inzetbaarheid en leer hoe een organisatie als geheel aan duurzame inzetbaarheid kan werken.

Lees meer over

Rechter: ontslag op staande voet wegens 'je weet wel waarom' mag

Rechter: ontslag op staande voet wegens 'je weet wel waarom' mag

Is een korte verwijzing naar een eerder besproken incident voldoende onderbouwing van een ontslag op staande voet? Het gerechtshof oordeelt van wel.

Beeld: Shutterstock

Wat zijn de rechten van een pvt ten opzichte van or?

Wij hebben minder dan 50 personeelsleden in dienst en hebben daarom een personeelsvertegenwoordiging (pvt). Hoe zit het met de rechten van een pvt...

Inge Bakker, adviseur medezeggenschapsorganen bij Montae

De voor- en nadelen van een flexibele pensioenpremie

De Wet toekomst pensioenen is alweer bijna een jaar een feit. Steeds meer ondernemingsraden maken met hun werkgever afspraken over een nieuwe...

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie 

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie

In het voorjaar van 2021 schreef ik een column over de negatieve gevolgen die collectieve loonsverhogingen hebben op de inflatie. De vakbonden riepen...

TUI wil blijven onderhandelen met de or

TUI wil blijven onderhandelen met de or

De FNV wil dat reisorganisatie TUI de vakbond toelaat tot de onderhandelingen voor de cao cabinepersoneel. TUI weigert, omdat het bedrijf hier altijd...

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Werkgevers met meer dan 50 mensen in dienst moeten de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) sinds 17 december naleven. Het betekent bijna altijd dat...

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

Na terugverwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Hof dat publicatie van een kritisch boek over de onderwijshervorming valt onder het recht op...

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Iedereen die te maken heeft met een organisatie kan een misstand melden. De bewijslast komt bij de organisatie te liggen. Meldingen kunnen door...