Besturen in het dagelijks bestuur

Besturen in het dagelijks bestuur

Tijdens mijn eerste termijn in de ondernemingsraad kwam er een plekje vrij in het dagelijks bestuur. Omdat ik inmiddels wel gewend was aan de taken die je hebt als or-lid, al actief was binnen verschillende werkgroepjes en hierin een volgende uitdaging zocht, meldde ik mijzelf aan.

Ik zag het als een mooie kans om in het laatste jaar nog te proberen om de verandering door te kunnen zetten die we hadden ingezet. Ook zag ik het als een kans om mijzelf hierin te ontwikkelen en te ontdekken of het een rol is die bij mij past.

Een mooie rol, maar niet de makkelijkste

De ambities die ik had toen ik startte heb ik wel wat bij moeten stellen. Het doorvoeren van verandering in het laatste jaar van de termijn bleek een beste uitdaging. Veel werd aan de nieuw te verkiezen ondernemingsraad overgelaten, en uiteindelijk hebben we ons vooral gericht op een warme overdracht.

Ik besloot mij daarna opnieuw kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad en ook voor het dagelijks bestuur. Ik had al kunnen ervaren dat ik het erg leuk vind om dat extra contact met onze gesprekspartners te hebben, en prettig om op sommige punten sneller te kunnen schakelen. Daarnaast vond ik het fijn om het team van de ondernemingsraad vanuit deze positie te kunnen ondersteunen, ook gericht op de persoonlijke ontwikkeling van ieder or-lid. Gelukkig werd ik herkozen. Ik vind het nog steeds een hele leuke en mooie rol binnen de or, maar het is niet altijd de makkelijkste.

Slap koord

Het feit dat er geen hiërarchie is binnen de ondernemingsraad, en dus ook niet binnen de or en het dagelijks bestuur, heeft zijn voor- en nadelen. Aan de ene kant vind ik het fijn om echt onderdeel te zijn van het team, samen naar oplossingen te kunnen zoeken en dat ieders stem hierin even belangrijk is. Toch past het ook binnen de rol van het dagelijks bestuur om soms wel het voortouw te nemen in zaken en voorstellen te doen aan de gehele raad.

Persoonlijk vind ik het nog lastig inschatten wanneer “het voortouw nemen” wordt gezien als prettig en helpend om het proces van besluitvorming te kunnen versnellen. Het kan ook worden gezien als een “voorgenomen besluit van het dagelijks bestuur dat voor de vorm wordt voorgelegd aan de gehele raad”. Het voelt als dansen op een slap koord. Als je de or te veel betrekt bij het hele proces, dan wordt opgemerkt dat het dagelijks bestuur dit toch ook wel zelf kan doen. Als je de raad te weinig betrekt voelen de or-leden zich niet voldoende gehoord en hebben zij het gevoel dat hen dingen worden opgelegd vanuit het db.

Communicatie is de sleutel

Zoals altijd ligt de sleutel waarschijnlijk in communicatie. Verwachtingen managen en uitspreken naar elkaar. Samen reflecteren op een situatie die zich voordoet, ook als maar één van de twee partijen daar behoefte aan heeft. En, wat mij betreft de meest voor de hand liggende: zeg op het moment zelf waar je mee zit, wat voor gevoel je erbij hebt en hoe je erover denkt. Alleen dan kan het hele team hier meteen iets mee.

Lees ook:

Marloes Steenhuisen

Marloes Steenhuisen

Marloes Steenhuisen is lid van het dagelijks bestuur van de or van het UMC.

Beeld: Shutterstock

Zo werf je nieuwe or-leden

Het aantrekken van medewerkers voor de ondernemingsraad is een vak apart. We geven een stappenplan om succesvol aan de slag te gaan met de werving...

Beeld: Shutterstock

Uit de manier waarop we keuzes maken, blijkt wie we zijn - en dat...

De or kiest voortdurend: instemmen met plannen, advies geven, en bijdragen aan organisatieontwikkeling. Alles draait om keuzes maken, waarbij de...

Beeld: Shutterstock

Een adviseur van bestuurder als or-lid, kan dat?

Kan een interne adviseur van het bestuur van de organisatie lid worden van de ondernemingsraad? In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week...

(op de afbeelding staat niet een van de geïnterviewden)

Lomoz: al 40 jaar het leidende platform voor medezeggenschap in de...

Lomoz, al ruim 40 jaar het platform voor or's in de zorg, organiseert jaarlijks 4 drukbezochte ledendagen. Het motto is duidelijk: 'We delen alles...

Beeld: Shutterstock

Wat is een redelijke termijn voor advies of instemming?

Onze ondernemingsraad houdt in overleg met onze bestuurder al sinds jaar en dag vast aan een 6-wekentermijn waarin we een advies of instemming gereed...

Beeld: Shutterstock

Moet mijn or bij een fusie opgaan in een bor?

Als organisaties gaan fuseren, komt vaak de vraag aan de or's om met elkaar een bijzondere ondernemingsraad (bor) te vormen. De Wor-bestuurders...

Beeld: Shutterstock

Verduurzaming van de zorgsector: zo kan de ondernemingsraad bijdragen

Vanuit het Klimaatakkoord moeten bedrijven en instellingen zich inzetten om klimaat- en milieuschade te beperken. Op welke manier kan de...

Beeld: Shutterstock

Uitkomst nalevingsonderzoek Wor 2023: kabinet gaat medezeggenschap...

Bij de uitkomsten van het nalevingsonderzoek Wor 2023 zat een actieplan van demissionair minister Karien van Gennip (SZW). We zetten de belangrijkste...