De witte vlek van de pensioenen

De witte vlek van de pensioenen

Nederland telt ongeveer 9,5 miljoen mensen met betaalde arbeid. Van die 9,5 miljoen zijn ongeveer 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp). Dit aantal zzp'ers is de afgelopen jaren flink gegroeid en verwacht wordt dat het verder toeneemt. Van deze 1,1 miljoen zelfstandige bouwen er weinig pensioen op. Daarnaast heeft van de 9,5 miljoen betaald werkenden 1 miljoen wel een arbeidsovereenkomst met een werkgever, maar toch geen pensioenopbouw.

Een grote kans dus dat het pensioen van ruim twee miljoen betaald werkenden niet voortkomt uit hun werkzaamheden. Zij zijn later vooral afhankelijk van een AOW-uitkering van de overheid. Even voor de helderheid, een AOW-uitkering bedraagt vanaf januari 2023 ongeveer 1400 euro als alleenstaande en ongeveer 1800 euro voor een echtpaar.

Diverse oorzaken

Er zijn allerlei oorzaken waarom deze 2 miljoen mensen geen pensioen opbouwen. Zo is een werkgever niet verplicht om zijn werknemers een pensioenregeling te bieden. Ook ontbreekt de pensioenkennis bij werknemers en zzp’ers, of de noodzaak van pensioen wordt niet ingezien. En pensioenpremie betalen is vaak een kostbare zaak, en lang niet iedereen heeft die financiële ruimte. 

Probleem van iedereen

Het niet opbouwen van pensioen is een probleem van ons allen, niet alleen van deze twee miljoen mensen. Want alleen AOW is onvoldoende voor dure zorgkosten en de huur van een woning. En aangezien wij als samenleving ooit (terecht) hebben besloten dat dit mensen die in Nederland wonen daar recht op hebben, zullen we dat gezamenlijk voor deze twee miljoen mensen moeten betalen. Een hele grote gezamenlijke kostenpost. 

Een vraagstuk op zichzelf

Er zijn verschillende oplossingen; van belastingvriendelijker sparen voor pensioen tot meer voorlichting of verplichte deelname in een pensioenfonds. Laten we hopen dat het uitstel van de nieuwe pensioenwetgeving niet ervoor zorgt dat dit probleem nog langer onopgelost blijft. Het is zonde als dit vraagstuk verloren gaat in discussies over de wijzigingen van het pensioenstelsel. Het is daarvoor te belangrijk, het moet als een op zichzelf staand vraagstuk worden gezien, los van de moeilijk op te lossen puzzel van de pensioenstelselwijziging. 

Inge Bakker is Pensioenadviseur bij Montae

Tip! Tijdens het OR Kennisfestival op 24 november 2022 in de Jaarbeurs, Utrecht kan je 2 workshops volgen over de grote aanstaande wijzigingen in het pensioenstelsel. Brahim Bakayan vertelt je alles over het vernieuwde pensioenstelsel en de rol van de or daarbij. Beoordeel vervolgens met Drs. Frank Verschuren AAG of jouw or klaar is voor de aanstaande wijzigingen.

Inge Bakker is Pensioenadviseur bij Montae & Partners

Beeld: Shutterstock

Wat is de rol van de or bij een aanbesteding voor coaches?

In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week een expert een vakinhoudelijke vraag. Deze keer gaat het over een aanbesteding voor coaches die...

Beeld: Shutterstock

Heeft de or instemmingsrecht op verplichte training voor personeel?

De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing? In de rubriek Vraag...

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Arriva heeft vervangende toestemming gevraagd voor een wijziging in de vakantie- en verlofregeling. De centrale ondernemingsraad (cor) stemde eerder...

beeld: Shutterstock

Rechter: maandroosters zijn niet instemmingsplichtig

De kantonrechter doet een uitspraak in een geschil tussen Rijkswaterstaat en de or over normroosters. In 2023 werden voor 2 locaties geen roosters...

beeld: Shutterstock

Or-checklist: vrije dagen en vakantieregelingen

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van de werk- en rusttijdenregeling. Aan een goed besluit gaat ook goed overleg vooraf. Een...

Op naar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan voor de or

Op naar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan voor de or

Sinds juli 2023 bevindt de Wet toekomst pensioenen (WTP) zich in een transitiefase. In deze periode moeten werkgevers en werknemers nieuwe afspraken...

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Een aantal (ex)werknemers eist dat de werkgever een ingevoerde wijziging van de pensioenregeling terugdraait. De rechtbank Rotterdam stelt zowel de...

Pixabay

Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje

Hoe leer je? Voor een snel antwoord op die vraag stel ik mensen vaak deze vraag: 'Als je een nieuwe smartphone hebt gekocht, wat doe je dan? Eerst de...