Nieuw arbo-contract

Nieuw arbo-contract

Wij hebben sinds een aantal jaren een contract met een arbodienst. Moet de jaarlijks (stilzwijgende) verlenging van het ongewijzigde contract met de arbodienst ter instemming aan de or worden voorgelegd?

De verlening van het contract moet inderdaad ter instemming aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. De or kan door voortschrijdend inzicht, waaronder klachten van medewerkers, nieuwe vereisten aan de Arbowetgeving het contract ter discussie stellen. Wanneer ze ontevreden geluiden horen kan het een belangrijk instemmingsmoment zijn. Het contract kan bijvoorbeeld worden aangepast, of ze gaan in gesprek met een nieuwe arbodienst.

De vragenservice wordt vanuit het CAOP gecoördineerd door Harry Hartmann. Het CAOP biedt trainingen aan voor betekenisvolle medezeggenschap en biedt ambtelijke ondersteuning voor ondernemingsraden.

Ook een vraag over de ondernemingsraad en medezeggenschap? Stel ‘m aan de vragenservice!