Moet de or instemmen met een verzuiminterventieplan?

Een bedrijf wil een verzuiminterventieplan vaststellen, dat onder meer bepalingen bevat op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim en het re-integratiebeleid. Bestuurder en ondernemingsraad zijn het oneens over de vraag of de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op grond van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden.