Stakend de verkiezingen in

Stakend de verkiezingen in

In één week waren er verkiezingen én stakingen. In een tv-programma werd beargumenteerd dat dankzij de democratie wij kunnen staken en dat, als je dat wilt behouden, je juist moet zorgen dat iedereen kan stemmen. Klonk mij wel plausibel in de oren. Gelukkig hadden de vakbonden maatregelen genomen: wie door de staking lastig kon stemmen, kon opgehaald worden.

In de ondernemingsraad zijn er ook verkiezingen. Als het meezit: met genoeg kandidaten een verkiezing voor de or als geheel. Soms heeft een or het ook goed samen, en hebben zij niet de behoefte om te stoppen na een zittingstermijn. Een grote verkiezingscampagne is dan vaak niet aan de orde. Te veel kandidaten geeft dan immers minder kans om herkozen te worden.

Soms wordt er waarlijk politiek bedreven

Na de installatie van de or zijn er vaak ook verkiezingen voor de verschillende rollen binnen de or. Soms spelen daar ook diverse belangen. Voor sommige or-leden hangt daar persoonlijk veel van af. Zoals extra uren voor het voorzitterschap en/of vrijstelling van het reguliere en soms saaie werk. Een dieptepunt voor mij als trainer was ooit een hele dag verkiezingen over de rollen van het dagelijks bestuur. Voorafgaand aan de cursus waren er al bondjes gesloten wie voor wie zou kiezen. Er werd waarlijk politiek bedreven.

De belangen om in het dagelijks bestuur zitting te krijgen zijn dan groot. Bij sommige ondernemingsraden is er in het reglement een eindpunt bepaald, zodat je je na 2 of 3 periodes je niet meer verkiesbaar mag stellen. Blijkbaar kennen we dat binnen politiek Nederland niet, en kun je tot het oneindige premier blijven.

Debatteren ..

Rutte heeft het er goed van afgebracht volgens de media tijdens het interview met “Vandaag Inside”. Hij verstaat de kunst zich er “dansend” uit te bewegen.

Debatteren behoort ook tot de kernvaardigheden van een or-lid. Hoe overtuig je de bestuurder, hoe neem je hem of haar mee? Soms bekijken we tijdens een training dan korte video’s, wellicht wordt dit een fragment om te herhalen. Mijn oud-collega heeft er zelfs een boek over geschreven getiteld Gloedvol debatteren voor ondernemingsraden. Het is echt een vak apart.

.. of verbindend communiceren?

Zelf ben ik meer van “verbindend communiceren”. Hoe kun je op zoek gaan naar common ground, waar liggen de gemeenschappelijke belangen en hoe krijg je die op tafel? Dit vraagt een meer open houding en een nieuwsgierige blik. Als standpunten eenmaal zijn ingenomen wordt het lastig en verhardt het klimaat.

Escaleren naar boven

Net zoals je soms in de politiek naar boven kunt escaleren, gebeurt dit ook in de medezeggenschap. Dan gaat een or de bestuurder voorbij en informeert de board van het moederbedrijf, of gaat in gesprek met de RvC over de zorgen van de or. Over het algemeen zet dit de verhoudingen meteen op scherp. De bestuurder voelt zich gepasseerd en zelfs geschoffeerd door deze handelswijze. Helaas heeft een or soms het gevoel wel te móeten escaleren, omdat hij anders niet gehoord wordt.

Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Tja, het blijft zoeken op welke wijze je je invloed pakt. En neem je voor lief dat het overlegklimaat tijdelijk tot het vriespunt daalt? Ook in de politiek komt het voor, maar meestal ontdooit het redelijk snel en we hebben elkaar toch weer nodig.

Tineke Visser is trainer, adviseur en procesbegeleider medezeggenschap en eigenaar TienOpleidingen.nl. Contact? Tineke.visser@Tienopleidingen.nl

Lees ook:

Tineke Visser is trainer, adviseur en procesbegeleider medezeggenschap en eigenaar van TienOpleidingen.nl.

Beeld: Shutterstock

Stappenplan bij een voorgenomen besluit: zo vlieg je een...

In de tekst van de Wet op de Ondernemingsraden (Artikel 25, adviesrecht) staat niet voorgeschreven hoe de or moet omgaan met een voorgenomen besluit....

De winnaar van 2023: de or van Sius. Vlnr: Helga de Wijs, Mirjam Houwers (ambtelijk secretaris), Marion Winkelhorst (voorzitter), Rianne Nijrolder en Janne Terhorst.

Verkiezing OR van het Jaar 2024 van start

Heeft jouw or visie? Denk jouw or op constructieve manier mee met de strategie van je organisatie? Blinken jullie uit in communicatie met bestuurder...

illustratie: Joep Bertrams

Geheimhoudingsplicht voor de or, lastig of juist nuttig?

Wanneer een ondernemingsraad te maken krijgt met een voorgenomen fusie of een sollicitatieprocedure voor een nieuwe manager, ontstaat vaak de vraag...

Beeld: Shutterstock

Tussentijds vertrek uit de or, hoe werkt dat?

"Is het mogelijk om tussentijds uit de or te stappen?" In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoorden onze experts elke week een medezeggenschapsvraag.

Beeld: Shutterstock

Rol or bij sociale veiligheid gaat verder dan de Wor

Slechts 6% bespreekt grensoverschrijdend gedrag met een or-lid, blijkt uit onderzoek. De or kan als ogen en oren van de werkvloer fungeren bij...

Beeld: Shutterstock

Rechter bevestigt geldigheid or ondanks 'illegale' start, eist...

Na een roerige tijd twijfelt de statutair bestuurder aan de legaliteit van de or. De rechter bepaalt dat de ondernemer de huidige or als rechtsgeldig...

Beeld: Unsplash

Uitdagingen voor or in internationale organisatie: help, de voertaal...

Bij internationale organisaties in Nederland is de voertaal in de or vaak Engels en worden besluiten in het buitenland genomen. Hoe gaat de or...

Beeld: Shutterstock

Architectenbureaus over hoe zij een ondernemingsraad invoerden, of...

Medezeggenschap wordt in elke bedrijfstak anders ingevuld. In deze onregelmatige serie belichten we steeds een andere sector. Deze keer zijn dat...