‘Compenseer long covid als beroepsziekte’

‘Compenseer long covid als beroepsziekte’

FNV en CNV willen dat de rechter de overheid verplicht om financiële compensatie te bieden aan zorgmedewerkers die door langdurige coronaklachten arbeidsongeschikt zijn geworden.

De bonden eisen dat alle zorgmedewerkers die door hun coronabesmetting hun oude werk zijn kwijtgeraakt binnen 4 weken een voorschot krijgen van 22.839 euro. Dat bedrag is in lijn met de Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) voor mensen met andere beroepsziekten, zoals asbestkanker en schildersoedeem. Deze regeling is opengesteld sinds 1 januari. FNV en CNV overleggen naar eigen zeggen al tweeënhalf jaar over de compensatie.

De claim van de bonden geldt voor alle zorgmedewerkers die door hun coronabesmetting hun oude werk zijn kwijtgeraakt. Maar ook diverse onderwijsbonden hebben het kabinet gevraagd om een ‘oplossing’ voor mensen die tijdens hun werk in het onderwijs long covid hebben opgelopen.

‘Zaak tussen werkgevers en werknemers’

FNV en CNV stellen dat de overheid onrechtmatig handelt door de geleden schade van zorgmedewerkers te beschouwen als een zaak tussen werkgevers en werknemers, waaraan de overheid hoogstens een bijdrage kan leveren. Toch houdt verantwoordelijk minister Conny Helder van Langdurige Zorg vast aan dit standpunt, omdat de schade is ontstaan tijdens het werk. Helder ziet zich gesterkt in dit standpunt door een advies van de Raad van State uit december.

Tip! welke invloed heb jij als OR-lid op het bouwen van een gezonde veiligheidscultuur binnen jouw organisatie? Hoe kan jij op een effectieve manier gedrag beïnvloeden zodat mensen veiliger werken, zonder dat ze daar zelf steeds op moeten letten? Leer de fijne kneepjes van een gezonde veiligheidscultuur kennen in één dag. Volg de Studiedag Invloed van de OR op veiligheidsgedrag op 30 mei 2023.

De minister herhaalde in een Kamerdebat eerdere toezegging dat het kabinet bereid is tot een ‘substantiële bijdrage’ aan een compensatieregeling. Ze erkent de morele verplichting, maar weigert aansprakelijkheid te erkennen wegens onrechtmatig handelen.

‘Morele en juridische plicht’

FNV en CNV zien dat heel anders. In een kort geding eisen de beide bonden dat de overheid binnen vier weken een instantie aanwijst die het voorschot gaat uitbetalen. Volgens de bonden zijn inmiddels ongeveer duizend zorgmedewerkers die tijdens de coronapandemie besmet raakten hun baan kwijtgeraakt. Ze verloren daardoor vaak ook grotendeels hun inkomsten. Dat beperkt ook hun mogelijkheden om te revalideren en terug te keren in het arbeidsproces.

‘FNV en CNV vinden dat de overheid niet alleen moreel, maar ook juridisch verplicht is deze zorgmedewerkers op korte termijn financieel tegemoet te komen’, stellen de bonden. Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV wijst erop dat zorgmedewerkers aan het begin van de pandemie moesten doorwerken, terwijl er een gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes was. ‘Later bleek dat de Staat al voor de uitbraak herhaaldelijk was gewaarschuwd, maar te laat en niet voldoende maatregelen trof’, aldus Jong.

Subsidieregeling op loonkosten

De schadevergoeding voor werknemers met long covid opgelopen tijdens het werk staat los van de financiële regeling om werknemers met deze ziekte langer in dienst te houden. Werkgevers in de sectoren zorg en welzijn kunnen subsidie aanvragen om werknemers na 2 jaar ziekte in dienst te houden. Maar dat kan alleen voor werknemers in de zorg die tussen maart 2020 en december 2020 ziek zijn geworden. De subsidie bedraagt 1100 euro per maand, bedoeld als tegemoetkoming in de loonkosten. Aanvragen kan nog tot 31 januari aanstaande. Meer informatie over het aanvraagproces en over de voorwaarden is te vinden op deze website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees ook:

Ziekteverzuim gaat nu echt omlaag

Na wat voorzichtige dalingen is het ziekteverzuim in april duidelijk naar beneden gegaan. Een half procent ging af van het maandgemiddelde, dat...

‘Arbobeleid kan en moet beter’

Er is ruimte voor verbetering van de arbeidsomstandigheden in Nederland. Dat schrijft de SER in het eerste deel van zijn advies ‘Naar een werkend...