Or Reinier Haga Orthopedisch Centrum vecht om voortbestaan

Or Reinier Haga Orthopedisch Centrum vecht om voortbestaan

De ondernemingsraad van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) in Zoetermeer heeft bij de Ondernemingskamer beroep ingesteld tegen de opheffing van Reinier Haga Groep, waarvan het RHOC onderdeel is. De or vreest voor het voortbestaan van het orthopedisch centrum als de 'ontvlechting' van de Reinier Haga Groep (RHG) doorgaat. De belangen van medewerkers zijn volgens de or 'onvoldoende meegewogen.'

Het RHOC (150 medewerkers) is één van de specialistische centra die in 2020 zijn voortgekomen uit een bestuurlijke fusie die leidde tot oprichting van de RHG. Alle drie ziekenhuizen (HagaZiekenhuis in Den Haag, Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer) hebben hierin kennis, personeel en geld geïnvesteerd. De Reinier Haga Groep ontstond in 2013, met als einddoel een fusie tussen het Reinier de Graaf en het Haga tot stand te brengen. In 2015 kwam ook het zwaar verliesgevende Langeland Ziekenhuis bij de groep.

Geruzie

In 2019 werd duidelijk dat er vooral geruzied werd tussen de topmannen- en vrouwen van de drie ziekenhuizen.Als de ene bestuurder een besluit wilde nemen voor zijn eigen ziekenhuis, keek de bestuurder van het andere ziekenhuis angstvallig over de schouder mee. Dat functioneerde niet.

Tip! Als or-lid moet je ook financiële stukken kunnen lezen en begrijpen. Handig bij reorganisaties of bedrijfssluitingen. Maar ook bij vragen van collega’s over de lonen, of de cao. Volg dus de ééndaagse opleiding ‘Financiële stukken lezen en begrijpen voor de ondernemingsraad’. Bekijk hier de datums en inschrijvingsopties.

In november 2022 boog de Ondernemingskamer zich al over een verzoek van het Reinier de Graaf Gasthuis om uit RHG te mogen stappen vanwege ‘onwerkbare verhoudingen’ in de ziekenhuisgroep. De rechters gingen akkoord met deze wens. Daarop ontplofte de RHG en ging Reinier de Graaf direct als zelfstandig ziekenhuis verder. Het HagaZiekenhuis vormde een nieuwe combinatie met het LangeLand.

Behoud van arbeidsplaatsen

De or van het RHOC had eerder negatief geadviseerd over het voorgenomen besluit tot ontvlechting (defusie) van de RHG. Behalve dat het voorgenomen besluit in strijd was met de WOR, waren ook de belangen van medewerkers ‘onvoldoende behartigd’, zoals het behoud van hun arbeidsplaatsen. Reden voor de or om nu de Ondernemingskamer te vragen de ontvlechting tegen te houden.

De or van het RHOC hekelt de ‘grote belangentegenstellingen’ die zijn ontstaan tussen enerzijds het Haga en het LangeLand en anderzijds het Reinier de Graaf Gasthuis. De ziekenhuizen kwamen alleen op voor hun eigen belangen, terwijl de toekomst van het RHOC bijzaak was. Zo zijn bij de fusie van de RHG volgens de or ongunstige afspraken gemaakt over de financiële verdeling van de baten en lasten van het RHOC. Een onderzoek naar de levensvatbaarheid en de toekomstige financiering en eigendomsverhoudingen bij RHOC is nooit afgerond, meent de or.

Toeloop valt tegen

In plannen staat wel dat, bij een fusie met het Haga, het LangeLand het pand van het Orthopedisch Centrum mogelijk kan hergebruiken. Dit in het geval nieuwbouw van het LangeLand (waarvoor banken al 75 miljoen hebben uitgetrokken) door rentestijging te duur wordt. Anders gezegd: als het gebouw van het RHOC vooral dient om het ziekenhuis in onder te brengen, dan is dat volgens de or einde verhaal voor het RHOC.

Al met al concludeert de or dat betrokken stakeholders de belangen van het RHOC goeddeels hebben genegeerd”

Opdoeken dus, wat in 2020 bij de feestelijke opening van het RHOC nog een absoluut zwartgallig scenario had geleken. De opening van het RHOC was immers jaren voorbereid. Alle orthopedische behandelingen van het Reinier de Graaf, HagaZiekenhuis en LangeLand werden er naartoe verwezen. Het gebouw van het RHOC kostte 31 miljoen euro en is hypermodern, zeker vergeleken met het LangeLand Ziekenhuis dat er pal naast ligt. Omdat de toeloop van patiënten blijkbaar niet strookte met de verwachtingen raakten verzekeraars al snel somber over de levensvatbaarheid van het RHOC.

Al met al concludeert de or dat betrokken stakeholders de belangen van het RHOC goeddeels hebben genegeerd en de continuïteit in gevaar hebben gebracht. Op 16 februari behandelt de Ondernemingskamer mondeling het verzoekschrift van de or van RHOC. Totdat die procedure is afgerond, ligt een formele fusie – die voor 1 maart was gepland – tussen het LangeLand en het HagaZiekenhuis stil. Als het RHOC blijft, moeten de eigendomsverhoudingen opnieuw worden vastgesteld.

Lees ook:

Inflatie loopt verder op

In mei is de inflatie opgelopen naar 6,1 procent. Dat komt vooral omdat de prijzen van energie en levensmiddelen minder snel zijn gedaald dan in de...