Inflatie daalt iets in november

Inflatie daalt iets in november

Het goede nieuws: de inflatie is gedaald in november. Het minder goede nieuws is dat voedsel wel duurder is geworden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondertussen blijft het jaargemiddelde van de loonstijging in cao's met 3,6 procent tot nu toe gematigd. Ondanks een stijging met 7,2 procent in november.

Volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex HICP daalde de Nederlandse inflatie van 16,8 naar 11,2 procent in november. Volgens de Nederlandse consumentenprijsindex CPI zakte de inflatie van 14,3 naar 9,9 procent op jaarbasis. Die daling komt vooral door gedaalde energiekosten. In de CPI werden gas, elektriciteit en stadsverwarming 100 procent goedkoper. De prijsstijging voor een nieuw contract daalde van 173 naar 70 procent op jaarbasis. Diensten werden iets goedkoper; de prijsstijgingen gingen van 6,5 procent op jaarbasis in oktober naar 5,4 procent in november. En de prijzen in de industrie gingen ook iets minder omhoog op jaarbasis: van 7,8 naar 7,1 procent.

Consument merkt er niet veel van

Maar u betaalde in november opnieuw meer voor voeding, dranken en tabak. Vooral producten waar brood, granen, vlees en zuivel in zijn verwerkt werden duurder. Op jaarbasis stegen de prijzen van 11,5 naar 12,5 procent volgens de HICP. Voedsel is nu 16 procent duurder dan een jaar geleden volgens de CPI. Die stijging was 14 procent per jaar in oktober. Hierdoor zullen de meeste consumenten nog niet hebben gemerkt dat het leven goedkoper is geworden.

Grootste boosdoener daarbij zijn en blijven de kosten voor gas en elektriciteit. Nu nemen de prijzen van deze energiebronnen minder snel toe, maar veel consumenten krijgen wel te maken met hogere termijnbedragen. Ook als ze geen nieuw energiecontract afsluiten. Volgens een experimentele rekenmethode van het CBS, met daarin ook de prijsstijging van lopende energiecontracten komt de inflatie ‘waarschijnlijk’ uit tussen 7,5 en 9,6 procent dit jaar.

Kloof met loonstijging blijft

De kerninflatie, zonder snel wisselende prijzen van energie en voedsel, bleef in de eurozone ongewijzigd staan op 5 procent in november. In Nederland nam de kerninflatie volgens de CPI af van 6,9 naar 6,8 procent. Dit cijfer overtreft zelfs het maandcijfer van de gemiddelde loonstijging in nieuwe cao’s van november: 7,2 procent op jaarbasis volgens cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Maar het jaargemiddelde van de loonstijging blijft met 3,6 procent tot nu toe gematigd. Het Centraal Planbureau CPB verwacht voor dit jaar een gemiddelde loonstijging van 3 procent, en 4,6 procent voor 2023.

Lees ook:

De CSRD komt eraan: duurzaamheidsrapportages en de WOR

De CSRD komt eraan: duurzaamheidsrapportages en de WOR

De WOR bevat sinds 1998 een aantal bepalingen die centrale, groeps- en 'gewone' ondernemingsraden bevoegdheden geven rond milieuzorg. Het gaat om...

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie 

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie

In het voorjaar van 2021 schreef ik een column over de negatieve gevolgen die collectieve loonsverhogingen hebben op de inflatie. De vakbonden riepen...

TUI wil blijven onderhandelen met de or

TUI wil blijven onderhandelen met de or

De FNV wil dat reisorganisatie TUI de vakbond toelaat tot de onderhandelingen voor de cao cabinepersoneel. TUI weigert, omdat het bedrijf hier altijd...

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Werkgevers met meer dan 50 mensen in dienst moeten de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) sinds 17 december naleven. Het betekent bijna altijd dat...

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

Na terugverwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Hof dat publicatie van een kritisch boek over de onderwijshervorming valt onder het recht op...

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Scherpere klokkenluiderswet van kracht

Iedereen die te maken heeft met een organisatie kan een misstand melden. De bewijslast komt bij de organisatie te liggen. Meldingen kunnen door...

Over een 'onherstelbaar verstoorde' arbeidsverhouding

Over een 'onherstelbaar verstoorde' arbeidsverhouding

Een werknemer functioneert onvoldoende. Na verloop van tijd verzoekt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Onder meer...

Ontbindingsverzoek arbeidsongeschikt or-lid toegewezen

Ontbindingsverzoek arbeidsongeschikt or-lid toegewezen

De werknemer is sinds 1992 in dienst bij de werkgever. Hij is tot juni 2022 lid van de ondernemingsraad geweest. Sinds november 2020 is hij...